Reklam

Yüzlerce marka, binlerce ileti ve tüketici üçgeninde bir kurum/marka olarak tercih edilmeyi beklemek iyimserlik olur. Sınırların giderek yok olduğu, rekabetin küresel boyutlara ulaştığı, beklentilerin değiştiği, duyguların ön plana çıktığı modern dünyamızda daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bunlardan biri de her detayı incelikle düşünülmüş, planlanmış reklamlardır. 

Reklamın içinde pazarlama, PR ve grafik sanatların birçok alt dalı bulunur. 
Bunların bir tanesine hakim olmadan “doğru, güzel, etkili” reklam yapmak sadece tesadüflerle olabilir. Reklam pahalı bir tanıtım biçimidir ve asla tesadüflere bırakılmamalıdır. Tüketici beklentilerini ve değişmesi zor satın alma alışkanlıklarını ortak bir zeminde buluşturacak reklam çalışmaları ile hedef kitle etkilenmeli, farklı ve ilham veren işler sunulmalıdır. Ayrıca imajın ön planda tutulduğu, çağdaş dünyanın sosyal yapısını doğru şekilde yansıtan reklam çalışmalarına imza atılmalıdır. 

Reklam imajdır, satıştır, itibardır.  

Tılsım İletişim “360 derece hizmet” altyapısı ile tüm tanıtım faaliyetleriniz içinde reklamı da tek elden, entegre ve hızlı bir şekilde başarıyla yürütür.

Reklam Kampanya Planlama Yönetimi
        Medya Planlama ve Satınalma 
        Danışmanlık ve Yönetimi
        Yazılı Basın Reklamları
        TV Reklamları
        Indoor  / Outdoor Reklamlar

REFERANSLAR